Tuen hakeminen

Elinkeinokalatalouden tukien hakuohjeet ja -lomake löytyvät alta. Haettavan toimenpiteen lomake täytetään hakuohjeen mukaisesti. Hakemus lähetetään hankkeen toteuttamisalueen ELY-keskuksen kalatalousyksikköön. ELY-keskusten kalatalousyksiköistä saa myös tietoa kaikista kalataloutta koskevista tuista ja niiden hausta.

Yritysten investointihankkeiden sekä alueellisten kehittämishankkeiden (alle 15 000 €) haku on jatkuvasti käynnissä. Suuremmista kehittämishankkeista järjestetään määräaikaiset haut. Tiedotamme tällä sivustolla meneillään olevista hakuprosesseista.

HakulomakeToimenpidehaun ohjeet ja arviointilomakkeet

Toimenpide 1.3 Investoinnit aluksiin

Toimenpide 1.4 Pienimuotoinen rannikkokalastus

Toimenpide 1.5 Sosioekonomiset toimenpiteet (1.5.1 ja 1.5.2)

Toimenpide 2.1.1 Vesiviljely - tuotannolliset investoinnit

Toimenpide 2.2.1 Sisävesialukset

Toimenpide 2.2.2 Sisävesikalastuksen tilat ja laitteet

Toimenpide 2.3 Kalan jalostus ja kalan tukkukauppa

Toimenpide 3.1 Alan ammattikunnan toimet

Toimenpide 3.2 Veden luonnonvarojen suojelu ja kehittäminen

Toimenpide 3.3 Kalasatamien tilat ja laitteet (3.3.1 ja 3.3.2)

Toimenpide 3.4 Uusien markkinoiden ja menekin edistäminen

Toimenpide 3.5 Pilottihankkeet

Toimienpide 4 Alueellinen yhteistoiminta - toimintaryhmät


Hylkeiden aiheuttamien vahinkojen korvaukset


Merialueen rannikon I- ja II-luokan ammattikalastajat voivat saada hyljesietopalkkiota. Vesiviljely-yrittäjät voivat saada korvausta hylkeiden aiheuttamien vahinkojen osalta.


Yrityskohtainen kehittämissuunnitelma

Yrittäjä/yritys voi tuen hakemisen yhteydessä esittää suunnitelman toiminnan kehittämiseksi. Kehittämissuunnitelman toimittaneille yrityksille voidaan soveltaa 10 % korkeampaa maksimitukiprosenttia kuin niihin yrityksiin, jotka eivät ole sitä toimittaneet.


Myönnetyn tuen hakeminen maksuun

Avustuspäätöksen mukainen tuki haetaan maksuun maksatushakemuksella. Arviointilomake liitetään viimeiseen maksatushakemukseen.

EU-logot

EKTR
Sivun alkuun