Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautetaan - valitukset 1. syyskuuta lähtien hallinto-oikeuksiin
(25.08.2014, Oikeusministeriö)

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautetaan 1. syyskuuta ja asiat siirretään käsiteltäviksi hallinto-oikeuksiin. Suurin osa asioista siirtyy Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, jonka toimialueeksi näissä asioissa tulee koko maa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on sille siirtyvissä asioissa kaksikielinen tuomioistuin, jonka käsittelykieliä ovat sekä suomi että ruotsi.

Suomalaisilla lievä jodin puutos, jodin saantia parannettava
(13.08.2014, Valtion ravitsemusneuvottelukunta)

Suomessa aloitettiin vuosisadan puolivälissä lisäämään suolaan jodia, minkä ansiosta jodinpuutoksesta aiheutuva struuma hävisi lähes kokonaan. Suomalaisten joditila oli 1960-luvulta lähtien erinomainen vuosikymmenien ajan. Asia ei kuitenkaan ole muuttuneiden ruokatottumusten vuoksi enää itsestäänselvyys. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii parhaillaan suomalaisten jodin saantia, joka on ollut laskussa tällä vuosituhannella. FINRISKI-tutkimusten ja WHO:n määrittelemien tavoitearvojen mukaan suomalaisilla aikuisilla on lievä jodin puutos. Valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittelee jodin saannin lisäämistä.

Venäjälle tarkoitettuja elintarvikkeita myyntiin Suomessa
(11.08.2014, Evira)

Osaa Suomessa tuotetuista Venäjälle tarkoitetuista elintarvikkeista saa myydä Suomessa venäjänkielisissä pakkauksissa. Eviran antaman päätöksen mukaan kylmässä säilytettäviä elintarvikkeita saa tavanomaisesta poiketen myydä ilman, että suomen- ja ruotsinkielisiä pakkausmerkintöjä on kiinnitetty pakkauksiin. Oikeiden pakkausmerkintöjen on kuitenkin oltava kuluttajien saatavilla. Muutoksia ei tässä vaiheessa tule muiden elintarvikkeiden myyntiin.
Sivun alkuun