EU:n maatalouspolitiikka suurennuslasin alla

Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan "terveystarkastus" (health check) arvioi vuoden 2003 uudistusten vaikutuksia ja koko yhteisen maatalouspolitiikan toimivuutta. Viimeisin laaja uudistus vuonna 2003 siirsi pääosan EU:n peltokasvi- ja kotieläintuista tuotannosta irrotettuun tilatukijärjestelmään.

Komission tiedonanto terveystarkastuksesta julkaistiin marraskuussa 2007. Asetusehdotukset saatiin toukokuussa 2008. Ne hyväksyttiin marraskuussa 2008. Asetukset tulevat voimaan vuonna 2009 - 2010.

Kaikissa maissa siirrytään vähitellen pääasiassa tuotannosta irrotettuun alueelliseen tilatukimalliin. Alueilla ja sektoreilla, joissa tuotanto on pientä, mutta taloudellisesti ja ympäristöllisesti merkittävää, voidaan maksaa tuotantoon sidottuja tukia.

EU-tukia voidaan Suomessa maksaa tuotantoon sidottuina nykyisen kaltaisesti lähivuosina. Suomi sai poikkeuksen myöntää 10 prosenttia tuotantoon sidottua tukea. Toisen poikkeuksen sai Slovenia 6 prosenttia ja muille maille 3,5 prosenttia. Suomen EU-tukien kokonaismäärä säilyy uudistuksessa nykyisellä tasolla eli noin 570 miljoonassa eurossa vuodessa.

Uudistuksessa sovittiin pakollisen modulaation nostamisesta eli siitä, miten varoja siirretään suorista tuista maaseudun kehittämiseen. EU:n maaseudun kehittämisvarojen lisäys Suomelle on 6-15 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä edellyttää myös kansallista vastinrahoitusta. Siirtyvillä varoilla voidaan rahoittaa maaseudun kehittämistoimenpiteitä, jotka liittyvät muun muassa ilmastonmuutokseen, vesiensuojeluun, uusiutuvaan energiaan ja maitosektoriin.

Maidon kiintiöjärjestelmä päättyy vuonna 2015. Aiemmin Suomi on vaatinut kiintiöiden jatkamista, mutta suuri enemmistö jäsenmaista ei ole halunnut jatkoa. Kiintiöitä korotetaan yhdellä prosentilla vuosittain vuoteen 2013 asti. Maitomarkkinoiden tilannetta arvioidaan erikseen vuosina 2010 ja 2012 tehtävillä raporteilla ja ryhdytään tarvittaviin toimiin.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

maatalousneuvos Matti Hannula, p. (09) 1605 2730, 040 760 5954

Sivun alkuun