Eläinlääkärit


Elintarviketurvallisuusvirasto Evira laillistaa eläinlääkärinammatin harjoittajat ja valvoo eläinlääkäreiden toiminnan lainmukaisuutta.

Eläinlääkärinä saavat Suomessa toimia laillistetut eläinlääkärit. Lisäksi eläinlääkärinä voivat toimia ne eläinlääketieteen opiskelijat ja muusta Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta kuin Suomesta tulevat eläinlääkärit, joilla on väliaikainen oikeus eläinlääkärinammatin harjoittamiseen.

Suomessa on noin 1400 ammatissa toimivaa eläinlääkäriä. Eläinlääkärikoulutusta annetaan Suomessa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.


Ajankohtaista


Sivun alkuun