Tietoa eläinsuojelulain uudistamisesta


Maa- ja metsätalousministeriössä on meneillään eläinsuojelulain (247/1996) kokonaisuudistus. Uuden eläinsuojelulain valmistelijat on nimetty syyskuussa 2012 ja työ käynnistetty. Maa- ja metsätalousministeriö asetti ohjausryhmän ja työryhmän, joiden tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi eläinsuojelulaiksi. Työryhmän kokouspöytäkirjat löytyvät täältä.

Työn tavoitteena on saattaa osittain vanhentunut eläinsuojelulaki nykyisen perustuslain vaatimusten mukaiseksi sekä selkeyttää eläinsuojelulainsäädäntöä. Kyseessä on laaja uudistushanke, jonka vaikutukset ulottuvat useille yhteiskunnan aloille. Lakiuudistuksen yhteydessä käydään laajaa keskustelua eläinten hyvinvoinnin turvaamisesta lainsäädännöllä.

Teettämiensä oikeudellisten ja yhteiskunnallisten asiantuntijaselvitysten lisäksi ministeriö kartoitti useilla kyselyillä eläinsuojeluviranomaisten, eläintenpitäjien, etujärjestöjen ja muiden sidosryhmien lisäksi kansalaisten näkemyksiä lain tärkeimmistä uudistamistarpeista. Kansalaisilla on myös mahdollisuus antaa palautetta lain valmistelijoille koko uudistushankkeen ajan ministeriön internet-sivulla olevan palautelomakkeen kautta.

Esitys uudeksi eläinsuojelulaiksi on tarkoitus valmistua vuonna 2015.

Eläinsuojelulain uudistamisesta julkaistut tiedotteet

♦ Eläinsuojelulain valmistelu etenee – navettamuotojen hyvinvointi- ja talousvaikutukset selvitetty (14.10.2014)
♦ Eläimen itseisarvo halutaan kirjata uuteen eläinsuojelulakiin (10.3.14)
♦ Sari Salminen eläinsuojeluasiamieheksi (18.6.13)
♦ Eläinsuojeluasiamiehen tehtävä perustettu maa- ja metsätalousministeriöön (23.4.13)
♦ Uutta eläinsuojelulakia valmistelevat ryhmät ovat aloittaneet työnsä (27.9.12)
♦ Eläinsuojelulain uudistustarpeista järjestetään kansalaiskysely (12.1.12)


Sivun alkuun