Tietoa eläinsuojelulain uudistamisesta


Maa- ja metsätalousministeriössä on meneillään eläinsuojelulain (247/1996) kokonaisuudistus. Maa- ja metsätalousministeriö asetti syksyllä 2012 ohjausryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi eläinsuojelulaiksi. Ryhmän kokouspöytäkirjat löytyvät täältä.

Työn tavoitteena on saattaa osittain vanhentunut eläinsuojelulaki nykyisen perustuslain vaatimusten mukaiseksi sekä selkeyttää eläinsuojelulainsäädäntöä. Kyseessä on laaja uudistushanke, jonka vaikutukset ulottuvat useille yhteiskunnan aloille. Lakiuudistuksen yhteydessä käydään laajaa keskustelua eläinten hyvinvoinnin turvaamisesta lainsäädännöllä.

Teettämiensä oikeudellisten ja yhteiskunnallisten asiantuntijaselvitysten lisäksi ministeriö kartoitti useilla kyselyillä eläinsuojeluviranomaisten, eläintenpitäjien, etujärjestöjen ja muiden sidosryhmien lisäksi kansalaisten näkemyksiä lain tärkeimmistä uudistamistarpeista. Kansalaisilla on myös mahdollisuus antaa palautetta lain valmistelijoille koko uudistushankkeen ajan ministeriön internet-sivulla olevan palautelomakkeen kautta.

Esityksen uudeksi eläinsuojelulaiksi on tarkoitus valmistua vuonna 2015.

Eläinsuojelulain uudistamisesta julkaistut tiedotteet

♦ Kissojen ja koirien pakollisen tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin mahdollisuuksia selvitetty (24.3.2015)
♦ Emakoiden tiineytyshäkeistä luopumisen mahdollisuutta selvitettiin (14.1.2015)
♦ Eläinsuojelulain valmistelu etenee – navettamuotojen hyvinvointi- ja talousvaikutukset selvitetty (14.10.2014)
♦ Eläimen itseisarvo halutaan kirjata uuteen eläinsuojelulakiin (10.3.14)
♦ Sari Salminen eläinsuojeluasiamieheksi (18.6.13)
♦ Eläinsuojeluasiamiehen tehtävä perustettu maa- ja metsätalousministeriöön (23.4.13)
♦ Uutta eläinsuojelulakia valmistelevat ryhmät ovat aloittaneet työnsä (27.9.12)
♦ Eläinsuojelulain uudistustarpeista järjestetään kansalaiskysely (12.1.12)


Sivun alkuun