Elintarvikkeet

Ajankohtaista

Suomessa tuotettavien ja kulutettavien elintarvikkeiden turvallisuus on kansainvälisesti korkealla tasolla. Turvallisuus syntyy koko elintarvikeketjun toiminnan tuloksena. Turvallisuuden keskeisistä vaatimuksista säädetään lainsäädännöllä. Lisäksi elinkeinolla on omia laatu- ja turvallisuusjärjestelmiä.


Elintarvikelaki on tullut voimaan 1.3.2006. Lain tavoitteena on elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun varmistaminen sekä kuluttajan suojaaminen määräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta. Lain mukaan elintarvikkeista on annettava totuudenmukaiset tiedot eivätkä ne saa johtaa kuluttajaa harhaan. Lisäksi lain tavoitteena on varmistaa elintarvikkeiden jäljitettävyys sekä turvata korkealaatuinen elintarvikevalvonta. Lain tarkoituksena on myös osaltaan parantaa elintarvikealan toimijoiden toimintaedellytyksiä.


Elintarvikelainsäädännöstä ja valvonnan yleisestä ohjauksesta vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Elintarvikealan lainsäädäntöä ja EU-kantoja valmistellaan ministeriön jaostoissa sekä elintarvikeneuvottelukunnassa. Valmistelu tapahtuu yhdessä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Ministeriö koordinoi myös elintarvikealan asioita kansainvälisissä toimielimissä ja organisaatioissa kuten Codex Alimentariuksessa ja OIE:ssa.


Elintarviketalouden perustan Suomessa muodostaa maatalous. EU:n maatalouspolitiikan yhtenä tavoitteena on maataloustuotteiden hintatason vakauttaminen. Hintoja vakauttavat erilaiset interventiojärjestelmät ja markkinatuet.


Codex Alimentarius komission 50-vuotisseminaari 5.12.2013


Ruuan alkuperä ja turvallisuus ovat tämän päivän kuuma puheenaihe, mutta jo vuonna 1963 kuluttajan terveyden suojelu koettiin niin tärkeäksi, että FAO ja WHO perustivat kansainvälisen Codex Alimentarius -komission. Sen toiminnan tavoitteena on yhteisesti hyväksyttyjen standardien avulla varmistaa kuluttajan terveyden suojelu ja oikeudenmukaiset käytännöt kansainvälisessä elintarvikekaupassa.

Maa- ja metsätalousministeriö ja sen yhteydessä toimiva kansallinen Codex Alimentarius -komitea.järjestivät 5.12.2013 Helsingissä Codex Alimentarius komission 50-vuotisen toiminnan kunniaksi kansainvälisen seminaarin ”Food Safety and Quality in International World”.

Sivun alkuun