Ravitsemus


Ravitsemukseen liittyvää lainsäädäntöä valmistellaan ministeriössä eri asiakokonaisuuksissa. Ministeriössä hallinnoidaan elintarvikkeiden täydentämislainsäädäntöä, ravintolisiä sekä erityisryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumusta ja markkinointia. Asioita koordinoidaan sidosryhmien kanssa muun muassa elintarvikeneuvottelukunnan ravitsemusasiantuntijaryhmässä ja uuselintarvikkeiden osalta uuselintarvikelautakunnassa. Ravitsemuspolitiikkaa toteutetaan myös osana yhteisölainsäädäntöä säätämällä elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteistä sekä elintarvikkeista annettavasta kuluttajainformaatiosta kuten pakkaus- ja ravintoarvomerkinnöistä.


Valtion ravitsemusneuvottelukunta on maa- ja metsätalousministeriön alainen asiantuntijaelin, joka asetetaan kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Sen jäsenet ovat ravitsemusasioita käsittelevien viranomaisten, kuluttaja-, neuvonta- ja terveydenedistämisjärjestöjen, sekä teollisuuden, kaupan ja maatalouden järjestöjen edustajia. Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi on 4.10.2011 -3.10.2014.
Sivun alkuun