Uuselintarvikkeet


Uuselintarvikkeet ovat nimensä mukaisesti elintarvikekäyttöön tulevia uutuuksia EU:ssa. Toukokuussa 1997 astui voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesositta (EY) N:o 258/97 määrittelee uuselintarvikkeet tuotteiksi, joiden käyttö ihmisravinnoksi on ollut EU:n alueella hyvin vähäistä ennen 15.5.1997.

Uuselintarvikkeita ovat mm. tuotteet, joilla on uusi tai tarkoituksellisesti muunnettu perusmolekyylirakenne tai ne ovat uusista mikro-organismeista, sienistä, levistä, kasveista tai eläimistä peräisin olevia tuotteita, joista ei ole aiempaa käyttökokemusta. Myös elintarvikkeet, joihin on sovellettu uutta tuotantomenetelmää, kuuluvat ennakkoarvioinnin piiriin, jos menetelmä aiheuttaa tuotteen koostumuksessa tai rakenteessa merkittäviä muutoksia niiden ravintoarvoon, aineenvaihduntaan tai ei-toivottujen aineiden pitoisuuksiin. Muuntogeeniset elintarvikkeet kuuluivat uuselintarvikeasetuksen piiriin vuoteen 2003, jolloin astui voimaan erityisesti muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003.

Päätökset sekä uuselintarvikkeiden että muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen markkinoinnista tehdään yhteisesti koko EU:n alueella. Päätöksentekoon osallistuvat kaikki jäsenvaltiot ja komissio. Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on nimetty yhteysviranomaiseksi sekä uuselintarvikkeita että muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevissa lupa-asioissa. Eviran kotisivuilta löytyy tietoa mm. uuselintarvikehakemusten ja -ilmoitusten jättämisestä, uuselintarvikepäätöksistä sekä EU tasolla tehtyjä tulkintoja uuselintarvikeasetuksen piiriin kuuluvista elintarvikkeista (uuselintarvikeluettelo). Evira sivuilta löytyy ohjeita muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen lupamenettelystä sekä ajankohtaista tietoa geenitekniikkaan liittyen. Komission sivuilta löytyvät uuselintarvikeluvat sekä muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskeva GMO-rekisteri. Tietoa bio- ja geenitekniikan hyödyntämisestä löytyy ministeriön sivuilta.Sivun alkuun