Vierasaineet


Vieraalla aineella tarkoitetaan ainetta, jota ei ole tarkoituksella lisätty elintarvikkeeseen, mutta jota siinä kuitenkin esiintyy mainitun elintarvikkeen tuotannon (mukaan lukien maatalouden ja karjankasvatuksen yhteydessä tehdyt menettelyt sekä eläinlääkintä) ja teollisen tuotannon, jalostuksen, valmistuksen, käsittelyn, käärimisen, pakkaamisen, kuljetuksen tai varastoinnin seurauksena tai ympäristön saastumisen vuoksi. Ulkopuoliset aineet, kuten hyönteisten jäänteet ja eläinten karvat eivät sisälly tähän määritelmään.


Lisää tietoa vierasaineista Eviran verkkosivuilla.

Vierasainesäädökset

Sivun alkuun