Ilmasto muuttuu

Ajankohtaista

Kasvihuonekaasujen pitoisuuden kasvu ilmakehässä lämmittää maapalloa ja johtaa muutoksiin maapallon ilmastojärjestelmässä. Lämpötilojen arvioidaan nousevan Suomessa selkeästi nopeammin kuin maapallolla keskimäärin. Vuosisadan loppuun mennessä Suomen keskilämpötilan ennustetaan nousevan 2-6 oC. Samalla vuotuiset sademäärät kasvavat 12-22 % prosenttia siten, että talvella muutos on suurempi kuin kesällä. Lämpenevä ilmasto lisää sään ääri-ilmiöitä. Ennusteiden mukaan rankkasateet voimistuvat ja lumen määrä vähenee koko maassa. Sateiden kasvun lisäksi myös pitkät kuivat jaksot saattavat yleistyä.

Ilmastonmuutokseen reagointi edellyttää määrätietoista hillintää ja sopeutumista. Ilman päästöjen tehokasta vähentämistä lämpeneminen tulee aiheuttamaan merkittävästi paljon enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Sopeutumista tarvitaan, jotta voidaan lieventää lämpenemisestä joka tapauksessa syntyviä haittavaikutuksia. Esimerkiksi maa -ja metsätaloussektorilla lämpeneminen parantaa kasvuolosuhteita, mutta samaan aikaan kuivuuden, rankkasateiden ja tuholaisten aiheuttamat vahingot lisääntyvät.

Myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen on välttämätöntä, sillä ilmasto muuttuu, ennen kuin kasvihuonekaasujen päästövähennykset purevat. Kansallisella tasolla maa -ja metsätalousministeriö vastaa ilmastonmuutokseen sopeutumisen koordinaatiosta. Suomen Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia valmistui vuonna 2005, ollen Euroopan ensimmäinen.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jaana Kaipainen
puh. 050 5256273

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [jaana.kaipainen]

Päivitetty 14.10.2013

Sivun alkuun