Nyt haussa

Merialueen poistokalastustuen hakemisesta vuonna 2013


Maa- ja metsätalousministeriö sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELYkeskus)
järjestävät valtakunnallisen haun Manner-Suomen merialueen poistokalastustuen
osalta. Haku avataan 1.3.2013 ja päättyy 27.3.2013.


Hakuun voivat osallistua kaikki Manner-Suomeen rekisteröityneet ammattikalastajat.
Samalla alueella toimivat ammattikalastajat voivat ryhmänä tehdä yhteisen hakemuksen.
Poistokalastustukea haetaan oman alueen ELY-keskukselta.

Ammattikalastus

Vuonna 2004 ammattikalastajia oli merialueella noin 2.400 kpl, joista runsas 65 % oli osa-aikaisia. Sisävesialueella ammattikalastajien lukumäärä oli noin 800 kpl, joista osa-aikaisia oli samoin runsas 65 %.

Ammattikalastajana pidetään kalastuslain mukaan henkilöä, jonka kalastuksesta ja pyytämänsä saaliin jalostamisesta saadut kokonaistulot ovat vähintään 30 prosenttia hänen säännöllisesti saamiensa kokonaistulojen määrästä. Lisäksi henkilöt, joiden kalastuksesta saamat tulot ovat vähintään 15 prosenttia kokonaistuloista, rinnastetaan ammattikalastajiin mm. saaliin ilmoittamisvelvollisuutta ja kalastuksen sääntelyä koskevissa asioissa.

Työvoima- ja elinkeinokeskukset sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitus pitävät valtakunnallista kalastusalusrekisteriä ammattikalastajien käytössä olevista aluksista ja veneistä. Kalastusalusrekisterissä oli 1.1.2005 yhteensä 3.393 kalastusalusta. Näistä 24 kpl oli tunnuspituudeltaan yli 24-metrisiä. Kalastusalusten yhteiskapasiteetti oli maaliskuun 2006 alussa 16.868 bruttotonnia ja 170.724 kilowattia.

Rekisteröityjen kalastusalusten määrä on vuosittain vähentynyt. Vuoden 2003 alussa oli rekisteröitynä yhteensä 3.574 alusta. Vuoden 2005 alussa alusten lukumäärä oli 3.393.

Sivun alkuun