Hallinto

Elinkeinokalatalouden yksikön toiminta-ajatuksena on ammattimaisesti harjoitetun kalastuksen ja vesiviljelyn edistäminen sekä niiden edellytysten turvaaminen samoin kuin kalan jalostuksen ja markkinoinnin edistäminen.

Avainhenkilöt:

Luonnonvaraosaston osastopäällikkö, vesihallintojohtaja Kai Kaatra

Elinkeinokalatalouden yksikön päällikkö, kalatalousneuvos Risto Lampinen

Yhteystiedot:

Maa- ja metsätalousministeriö

Luonnonvaraoasto

PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO

Osaston käyntiosoite: Hallituskatu 3 A
Puh. 0295 16 001

Osaston faksi: 09 - 160 54285, 160 52284

Sähköpostiosoite ministeriön kirjaamoon: kirjaamo.mmm@mmm.fi

Sivun alkuun