Vesiviljely

Vesiviljelijät tuottavat ruokakalaa, kalan ja ravun poikasia sekä luonnonvesiin istutettavaksi että ruokakalalaitoksille jatkokasvatusta varten. Suomessa on yli 200 vesiviljelyä päätoimialanaan harjoittavaa yritystä, joilla on noin 300 toimivaa viljelylaitosta ja ne työllistävät noin 500 henkilöä.

Vesiviljelyn ruokakalan kokonaistuotanto on laskenut 1990-luvun alun lähes 20 miljoonasta kilosta noin 13 miljoonaan kiloon. Ruokakalan vesiviljelytuotanto on ollut pitkään lähes yksinomaan kirjolohta. Siika on kuitenkin nousemassa toiseksi merkittäväksi viljelylajiksi. Elintarvikkeeksi viljellään lisäksi pieniä määriä nieriää, taimenta ja sampea. Myös ravuista on viime vuosina tullut aiempaa tärkeämpiä viljelylajeja ja kuhan sekä ahvenen viljelymenetelmiä tutkitaan.

Vesiviljelyn merkitys kalataloudessa on meillä kansainvälisesti verraten suuri. Elintarvikkeeksi kasvatetun kalan arvo on suurempi kuin ammattikalastuksen saaliin arvo. Vesiviljelyn tuotteet, etenkin mäti, ovat Suomen kalatalouden ulkomaanviennin arvokkain osa. Suomessa kalojen istutustoiminta on laajaa ja istukastuotanto muodostaa tärkeän osan vesiviljelyn elinkeinotoimintaa.

Tilastotietoja vesiviljelyn tuotannosta löytyy Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen internet-sivuilta: www.rktl.fi.

Sivun alkuun