Tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käyttö vesiviljelyssä

Vesiviljely on nopeasti kasvava ala, jolla kehitetään jatkuvasti innovaatioita ja tutkitaan uusia markkinoita. Tuotannon mukauttamiseksi markkinatilanteeseen on tärkeätä, että vesiviljelyala monipuolistaa viljeltävien lajien valikoimaa.

Vieraita tulokaslajeja pidetään yhtenä tärkeimmistä luonnon monimuotoisuuden vähenemisen syistä. Lajien siirtämiseen vesiviljelytarkoituksessa niiden luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle saattaa myös merkitä uhkaa alueen vakiintuneille ekosysteemeille. Neuvoston asetus (EY) N:o 708/2007 luo lainsäädännölliset puitteet tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käytölle vesiviljelyssä.

Neuvoston asetuksen mukaan vesiviljelijän on haettava toimivaltaiselta viranomaiselta lupaa tulokaslajin tai paikallisesti esiintymättömän lajin käyttöön vesiviljelyssä. Suomessa toimivaltainen viranomainen on maa- ja metsätalousministeriö. Ministeriö julkaisee tällä internet-sivulla neuvoston asetuksen mukaiset lupapäätökset.

Myönnetyt luvat

Sivun alkuun