Alamitat ja rauhoitusajat

Neljän lohikalan alamitat nousivat vuoden 2014 alussa

Alamitta on kalojen alin sallittu pyyntimitta. Kalan pituus mitataan leuan kärjestä suoraksi ojennetun ja yhteenpuristetun pyrstöevän kärkeen. Kalojen alamitoista on säädös kalastusasetuksessa.

Luonnonvesistä pyydetyn meritaimenen ja järvilohen alamitta on 60 senttimetriä 1.1.2014 alkaen. Järvitaimenen uusi alamitta on 60 senttimetriä 67 leveysasteen (67º00'N) eteläpuolella ja 50 senttimetriä sen pohjoispuolella. Leveysaste 67º00'N sijaitsee noin 50 km napapiiriltä pohjoiseen. Harjuksen alamitta nousi 67 leveysasteen eteläpuolisissa vesissä 35 senttimetriin, pohjoispuolisissa vesissä alamitta säilyi 30 senttimetrissä.

Asetuksesta löytyy myös seuraavat ennallaan säilyneet alamitat: merilohi 60 cm (paitsi Perämerellä 50 cm), nieriä Inarijärvessä 40 cm ja kuha 37 cm.

Meritaimenen kalastusrajoituksia on tiukennettu Suomenlahdella, jossa valtion yleisellä vesialueella talousvyöhykkeeseen asti meritaimenen alamitta on 65 cm. Lisäksi tällä alueella saaliksi saadut rasvaevälliset taimenet on laskettava viipymättä takaisin veteen. Rajoitukset perustuvat Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tekemiin päätöksiin, jotka tulivat voimaan vuoden 2013 alusta.

Kalastusalue voi tietyillä vesialueilla määrätä alamitan myös muulle kuin kalastusasetuksessa määritetyille kalalajille (tai rapulajille), tai määrätä, että alamitta on suurempi kuin asetuksessa on määrätty.

Rauhoitusaikana tietyn kala- tai rapulajin pyydystäminen on kielletty. Ajanjaksona, jolloin jokin kalalaji (tai rapu) on rauhoitettu, vedessä ei saa pitää pyydystä, joka on kyseisen lajin pyyntiin tehty tai erityisesti siihen sopiva. Rauhoitusaikana pyydykseen tarttunut rauhoitettu kala (tai rapu) on viipymättä laskettava takaisin veteen.


Rauhoitusaikoja, Huom. Saimaannieriä on kokonaan rauhoitettu 1.1.2014 alkaen:

Merilohi, järvilohi, meritaimen, järvitaimen ja purotaimen: joessa, purossa, koskessa ja virtapaikassa syys-, loka- ja marraskuun ajan, kuitenkin siten, että niiden pyynti vavalla ja uistelemalla on näissäkin vesistöissä sallittu syyskuun kymmenenä ensimmäisenä päivänä ja marraskuun 15 päivän jälkeen

Vuoksen vesistöalueen nieriä eli saimaannieriä: Rauhoitettu kokonaan eli sen pyynti ja saaliiksi ottaminen on täysin kiellettyä.

Harjus: huhti- ja toukokuun ajan, lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia, kuitenkin niin, että pyynti vavalla ja uistelemalla on sallittu

Nahkiainen: huhtikuun alusta elokuun 15 päivän loppuun

Rapu ja täplärapu: marraskuun alusta heinäkuun 21 päivään kello 12

Päivitetty 15.7.2014

Sivun alkuun