Kalastuksen kokonaisuudistuksen ensimmäinen vaihe valmistui

Uusituissa kalastuslain säännöksissä kalastusalueen, osakaskunnan, vesialueen omistajan tai kalastusoikeuden haltijan valtuuttamana kalastuksenvalvojana voisi toimia ainoastaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymisen saanut, kelpoisuusedellytykset täyttävä henkilö, joka on suorittanut kalastuksenvalvojan kokeen. Valan tai vastaavan vakuutuksen antamisesta on luovuttu kokonaan. Vesialueen omistajan, osakkaan ja kalastusoikeuden haltijan kalastuksenvalvontaan liittyviä toimivaltuuksia on supistettu nykyisestä, mutta heilläkin on mahdollisuus hankkia kalastuksenvalvojan pätevyys.

Kalastuksenvalvojan toimivaltuuksiin on lisätty oikeus antaa huomautus ja näyttömääräys, joka velvoittaa ko. henkilön esittämään todistus suorittamastaan kalastusmaksusta poliisille 7 päivän sisällä. Kalastuksenvalvojalle on myös säädetty oikeus pysäyttää kalastukseen käytettävä kulkuväline sekä selvittää pyyntiä harjoittavan henkilön henkilöllisyys. Kalastuksenvalvojalla säilyy talteenotto-oikeus pyydyksen, kalastusvälineiden ja saaliin osalta. Kalastuksenvalvojien toiminnan viranomaisvalvontaa suorittavat maa- ja metsätalousministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Muutokset tulevat voimaan 1.4.2012. Tämän jälkeen nykyisillä valan tai vakuutuksen antaneilla valvojilla säilyy toimivalta vielä kuuden kuukauden ajan. Lakipaketissa kalastusrikkomuksena rangaistavaksi teoksi säädetty saimaannorpan suojelun takia asetettujen rajoitusten vastainen kalastaminen sen sijaan tuli voimaan jo 1.4.2011.

Sivun alkuun