Viehekalastusmaksut

Läänikohtainen viehekalastusmaksu on maksullinen yleiskalastusoikeus, joka antaa mahdollisuuden kalastaa kyseessä olevan läänin vesialueilla yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä. Vetouistelussa saa lisäksi käyttää yhtä painoviehettä tai syvääjää. Läänikohtaisen viehekalastusmaksun voi suorittaa useampaan lääniin.

Läänirajat voi tarkistaa sisäministeriön kuntaluettelosta: http://patio.suomi.fi/PatioWeb/facelets/suomenaluejaot/suomenaluejaot.faces. Valitse palvelussa vuosi 2009.

Kalastajakohtaista vapamäärää ei voi kasvattaa ostamalla useamman luvan samaan lääniin.


Osana valtion aluehallinnon uudistusta läänit lakkautettiin vuoden 2010 alusta. Läänikohtaiset viehekalastusmaksut noudattavat kuitenkin edelleen entisiä läänirajoja.


Läänikohtaisen viehekalastusmaksun voit maksaa seuraaville tileille:

Etelä- Suomen lääni FI69 5000 0121 5028 34
Länsi-Suomen lääni FI81 5000 0121 5029 09
Itä-Suomen lääni FI82 5000 0121 5028 91
Oulun lääni FI07 5000 0121 5028 83
Lapin lääni FI73 5000 0121 5028 59


Läänikohtainen viehekalastusmaksu on 31 euroa kalenterivuodelta tai 7 päivän kalastusjaksolta 7 euroa. Lyhyt jakso alkaa maksupäivästä tai maksuhetkellä kuittiin merkitystä päivästä.

Läänikohtaisella viehekalastusmaksulla kalastavan henkilön on suoritettava myös kalastuksenhoitomaksu. Alle 18-vuotias tai 65 vuotta täyttänyt saa harjoittaa viehekalastusta ilman maksua.

Läänikohtainen viehekalastusmaksu on henkilökohtainen ja se on maksettava ennen kalastuksen aloittamista. Kuitti maksutapahtumasta, kalastuskortti tai tiliote kelpaavat todistukseksi suoritetusta maksusta. Kalastaja on velvollinen hankkimaan kuitin maksamisen yhteydessä ja näyttämään sen vaadittaessa viranomaiselle tai muulle kalastusta valvovalle henkilölle.

Viranomainen voi kieltää viehekalastuksen tietyillä alueilla. Tällaisia kieltoja ovat esim. ELY-keskuksen myöntämä kalastuslain 11§:n mukainen viehekalastuskielto. Kalastuskieltoalueista saa tietoa kalastuskieltoalueiden karttapalvelusta sekä ELY-keskusten kalatalousyksiköistä. Kalastus voi olla kiellettyä myös muun lain tai määräyksen perusteella.

Läänikohtaisella viehekalastusmaksulla ei saa kalastaa mm. seuraavilla alueilla:
- lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikat
- vesialueet, joissa kalastus on kielletty muun säädöksen tai määräyksen nojalla (esim. ELY-keskuksen myöntämä kalastuslain 11§:n mukainen viehekalastuskielto)
- niin lähellä asuttua rantaa, että siitä aiheutuu tarpeetonta haittaa tai häiriötä
- 50 metriä lähempänä lipulla merkittyä verkkoa, rysää tai muuta kiinteää pyydystä
- puolustusvoimien ranta-alueiden läheisyydessä
- tietyt satama-alueet/väylät
- luonnonsuojelulain mukaisesti perustetut kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet (saattaa olla poikkeuksia)

Vuosittain lunastetaan noin 75 000 viehekalastusmaksuun perustuvaa vuosilupaa ja reilut 30 000 viikon lupaa. Näistä kertyvät varat palautetaan kalavesien omistajille sen jälkeen, kun niistä on vähennetty valtiolle maksun kannosta ja jakamisesta aiheutuneet kulut. Osa näistä korvausvaroista käytetään kalavesien omistajien toimesta kalakantojen hoitotoimenpiteisiin.


Päivitetty 13.12.2013

Sivun alkuun