Lähiruokaa – totta kai!

Hallitusohjelmassa yhtenä ruokapolitiikan kärkenä on lähiruuan aseman vahvistaminen Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriössä laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa valmisteltu hallituksen lähiruokaohjelma hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 16.5.2013.

Periaatepäätös linjasi myös lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020. Samassa yleisistunnossa hyväksyttiin myös hallituksen luomuohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020. Lähiruokaohjelmatyötä johtaa maaliskuussa 2012 työnsä aloittanut lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen.

Lähiruokaohjelmaa toteutetaan valtioneuvostotason ohjelmana hallinnon käytettävissä olevin keinoin, erityisesti lainsäädäntöön ja tukijärjestelmiin liittyvillä toimenpiteillä. Ohjelman tavoitteet ja suuntaviivat luovat pohjaa ja antavat lisäarvoa myös lähiruokaketjun muiden toimijoiden kehittämistyölle.


Lähiruoka on paikallisruokaa

Lähiruokaohjelmassa lähiruualla tarkoitetaan erityisesti paikallisruokaa, joka edistää oman alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria, joka on tuotettu ja jalostettu oman alueen raaka-aineista ja joka markkinoidaan ja kulutetaan omalla alueella. Omalla alueella tarkoitetaan maakuntaa tai sitä vastaavaa tai pienempää aluetta.

Lähiruokaohjelman toimenpiteet kattavat lisäksi elintarvikealan erikoistuotteet, joiden merkittävimmät markkinat ovat lähialueella, mutta joita myydään eri kanavissa muuallakin Suomessa. Näitä tuotteita on lähinnä pienempien yritysten valikoimassa.

Lähiruokaohjelmassa korostetaan myös lyhyitä jakeluketjuja. Lähiruoka ja ruoan paikallisuus liittyvät erityisesti lyhyisiin jakeluketjuihin, joita määrittää taloudellisten toimijoiden määrän väheneminen ketjussa, toimijoiden yhteistyö, paikallinen talouskasvu sekä tuottajien ja kuluttajien maantieteelliset ja sosiaaliset yhteydet.


Lähiruokaohjelmalla on kuusi tavoitetta

  1. monipuolistaa lähiruoan tuotantoa ja lisätä sitä kysyntää vastaavaksi sekä nostaa lähiruoan jalostusastetta,
  2. parantaa pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja myynnin mahdollisuuksia lainsäädännön ja neuvonnan keinoin,
  3. kasvattaa lähiruoan osuutta julkisista hankinnoista parantamalla hankintaosaamista ja laadullisia kriteereitä,
  4. parantaa alkutuotannon mahdollisuuksia,
  5. tiivistää lähiruokasektorilla toimivien yhteistyötä sekä
  6. lisätä ruoan ja ruokaketjun toimijoiden arvostusta.


Lähiruokahankkeita tuetaan

Lähiruoka- ja luomuohjelmien toteuttamiseen on osoitettu erillismääräraha. Loppukesästä 2012 suoritetun haun perusteella maa- ja metsätalousministeriö päätti rahoittaa kuutta hanketta osana lähiruokaohjelman toteuttamista. Raportti tuettavista hankkeista.

Lähiruoka oli yhtenä painoalueena myös syksyn 2014 ruokaketjun kehittämisen hankehaussa.


Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen, p. 0295 16 2142, etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lähiruokaohjelma facebookissa

Lähiruokaa – totta kai! -blogi


Päivitetty 7.10.2014

Sivun alkuun