/ Luomu

Lisää luomua!

Hallitusohjelmassa Suomen maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi nostettiin lähi- ja luomuruoan osuuden kääntäminen vahvaan nousuun.

Valtioneuvosto hyväksyi 16.5.2013 periaatepäätöksen Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020. Ohjelma on ohessa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Luomu- ja lähiruokaohjelmilla on ohjausryhmä, jossa on edustettuina maa- ja metsätalous-, ulkoasian-, ympäristö-, valtiovarain-, työ- ja elinkeino-, opetus- ja kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysministeriöt. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Risto Artjoki ja sihteereinä ovat Leena Seppä (luomu) ja Kirsi Viljanen (lähiruoka).

Tekeillä oleva Manner-Suomen kehittämisohjelma 2014–2020 auttaa monin tavoin luomun kehittämisessä. Tämänhetkinen luonnos ohjelmasta on sivulla www.maaseutu.fi. Tavoitteena on viedä ohjelmaluonnos valtioneuvoston päätettäväksi maaliskuussa. Sen jälkeen ohjelma lähtee EU-komission tarkastettavaksi.

Ohjelmaa toteutetaan ELY-keskusten alueellisilla maaseutuohjelmilla, jotka valmistuvat kevään kuluessa. Maaseutu.fi-sivulla ilmestyy maanantaisin tiedote Makeat palat, joka kertoo ajankohtaisista asioista maaseutuohjelman valmistelussa.


Päivitetty 23.1.2014

Sivun alkuun