Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö, hoito ja suojelu turvaavat kestävää kehitystä

Ajankohtaista

Maa- ja metsätalousministeriö johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa. Lainsäädäntötyössä ministeriö toimii osana valtioneuvostoa ja Euroopan unionin päätöksentekoa.

Uusiutuvia ovat luonnonvarat, joiden elinvoima kumpuaa luonnon omasta uudistumiskyvystä. Näihin kuuluvat kaikki kasvit ja eläimet. Kestävän käytön periaatteen mukaisesti uusiutuvia luonnonvaroja käytetään siten, että niiden arvo säilyy myös tuleville sukupolville. Kestävä käyttö sisältää ympäristöllisen, taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden.

Uusiutuvien luonnonvarojen kestävällä käytöllä turvataan lajien ja elinympäristöjen monimuotoisuutta. Samalla estetään ja vähennetään ympäristöhaittoja sekä parannetaan ympäristön tilaa.

Uusiutuvia luonnonvaroja ovat viljelymaa, maatalouden kasvi- ja eläinlajit, metsät, metsien ja soiden keräilytuotteet, riista, porot, kalat sekä vesivarat. Näistä saatavien tuotteiden ja palveluiden varaan rakentuu suuri osa suomalaisesta hyvinvoinnista ja kilpailukyvystä.

Maailmanlaajuiset luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvät haasteet (kuten luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja ilmastonmuutos) otetaan huomioon kansallisissa toimenpiteissä.

Näiltä verkkosivuilta löytyy Suomen uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvää aineistoa, mukaan lukien luonnon monimuotoisuuteen, haitallisiin vieraslajeihin, soihin ja turvemaihin, Itämereen sekä kestävää kehitykseen liittyvää tietoa.

Lisätietoja:

Jaana Kaipainen

puh: 029 616 2270

Sähköposti: etunimi.sukunimi @ mmm.fi (jaana.kaipainen)


Päivitetty 23.1.2014

Sivun alkuun