Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö

Kiinteistötiedot, kartta ja niiden kuvaamat paikkatiedot ovat välttämättömiä apuvälineitä maa- ja vesialueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa, yhä useammin myös vapaa-ajalla esimerkiksi matkailureittien valinnassa, retkeilyssä tai muissa maastossa tai vesillä tapahtuvissa harrastuksissa. Karttojen valmistus perustuu nykyään tietokantoihin, joissa maastokohteet on kuvattu erilaisten ominaisuuksien ja koordinaattien avulla. Näitä tietokantoja kutsutaan yleisesti paikkatiedoiksi.

Myös kiinteistöjen ulottuvuudet ja ominaisuudet luotettavasti osoittava kiinteistörekisteri perustuu paikkatietojen hallintaan. Maanmittaustoimituksilla, tilausjärjestelyillä ja paikkatietokantojen järjestelmällisellä ylläpidolla huolehditaan ajantasaisesta ja tarkoituksenmukaisesta kiinteistöjaotuksesta seä laadukkaiden rekisterikarttojen saatavuudesta valtakunnallisesti.

Kiinteistöjen kirjaamisasiat siirtyivät maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle Maanmittauslaitoksen vastuulle vuoden 2010 alusta. Kirjaamisasoihin kuuluvat lainhuudot, kiinnitykset sekä erityisten oikeuksien kirjaamiset. Näillä toiminnoilla ylläpidetään valtakunnallista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä.

Paikkatietojen yhteiskäytön edistämisellä pyritään tehostamaan olemassa olevien tietojen käyttöä ja parantamaan tietopalveluiden kattavuutta. Uusi INSPIRE-direktiivi pyrkii tehostamaan paikkatietojen yhteiskäyttöä koko Euroopassa.

Sivun alkuun