Kiinteistöjärjestelmä ja maanmittaustoimitukset

Kiinteistöjärjestelmä muodostuu kartasta, kiinteistörekisteristä ja kiinteistökirjasta. Kartta kertoo kiinteistöjen rajat ja tilusten sijainnin. Kiinteistörekisteriin merkitään kiinteistöt ja niissä tapahtuvat muutokset. Kiinteistörekisteriin perustuva kiinteistökirja sisältää puolestaan kiinteistöihin kohdistuvien oikeuksien luettelon.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala huolehtii Suomessa kiinteistörekisterin ylläpidosta valtion vastuulla olevien alueiden osalta. Kiinteistökirjan eli lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin ylläpitovastuu on siirtynyt käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokselle vuoden 2010 alusta.

Kiinteistörekisteriä ylläpidetään maanmittaustoimituksilla, joita ovat esimerkiksi lohkominen, halkominen, uusjako ja tilusvaihto.

21.1.2010

Sivun alkuun