Maanmittaukseen ja kiinteistöjärjestelmiin liittyvä lainsäädäntö

Maanmittausta ja kiinteistöjärjestelmää koskevalla lainsäädännöllä luodaan edellytykset maanmittaustoimituksille, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin ylläpidolle sekä kiinteistöjen kirjaamisasioiden hoidolle. Lisäksi lainsäädännöllä luodaan perusta maanmittausalan hallinnon järjestämiselle ja maanmittaustoiminnan tuloksena syntyvien suoritteiden maksuille.

Maanmittaustoimituksilla ylläpidetään kiinteistörekisteriä. Maanmittaustoimituksia ovat esimerkiksi lohkominen, halkominen, kiinteistönmääritys, tilusvaihto ja uusjako. Kiinteistöjen kirjaamispäätöksillä pidetään ajan tasalla lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä. Kiinteistöjen kirjaamisasioihin kuuluvat lainhuudot, kiinnitykset sekä erityisten oikeuksien kirjaamiset. Kiinteistörekisteri ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri muodostavat valtakunnallisen kiinteistöjärjestelmän.

Kiinteistöjärjestelmän ylläpito:

Kiinteistönmuodostamislaki (554/1995)

Kiinteistönmuodostamisasetus (1189/1996)

Kiinteistörekisterilaki (392/1985)

Kiinteistörekisteriasetus (970/1996)

Yhteisaluelaki (758/1989)


Laki uusjakojen tukemisesta (24/1981)

Asetus uusjakojen tukemisesta (211/1981)

Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä (451/1988)

Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä (31/1980)

Asetus eräistä vesitilusjärjestelyistä (79/1980)

Rajakuntien tilusjärjestelylaki (282/1960)

Rajakuntien tilusjärjestelyasetus (283/1960)


Laki kunnan kiinteistöinsinööristä (557/1995)

Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä (552/1980)

Laki kiinteistötoimitusmaksusta (558/1995)

Valtioneuvoston asetus kiinteistötoimitusmaksusta (1560/2001)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta (1058/2012)

Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta (453 /2002)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista (1059/2012)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta (1060/2012)

Laki paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009)

Valtioneuvoston asetus paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009)


Kiinteistöjen kirjaamisasiat:

Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (584/2009)

Laki kaupanvahvistajista (573/2009)

Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistajista (734/2009)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina 2013 ja 2014 (1057/2012)


Hallinnollinen lainsäädäntö:

Laki Maanmittauslaitoksesta (900/2013)

Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksesta (1082/2013)

Laki Geodeettisesta laitoksesta (581/2000)

Valtioneuvoston asetus Geodeettisesta laitoksesta (697/2000)

Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksen eräiltä kirjaamislakimiehiltä vaadittaessa kielitaidosta (600/2009)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Geodeettisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista (1163/2011)

Maa- ja metsätalousministeriönasetus Maanmittauslaitosten palvelupisteistä ja niiden sijainnista (1119/2013)

19.2.2014

Sivun alkuun