Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa maanmittaukseen, kiinteistöjen kirjaamisasioihin, valtakunnalliseen kartoitukseen ja paikkatietojen käytön kehittämiseen liittyvää politiikkaa.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala huolehtii Suomessa kiinteistörekisterin ylläpidosta valtion vastuulla olevien alueiden osalta ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin ylläpidosta valtakunnallisesti.

Ministeriön vastuulla oleva maanmittausalan lainsäädäntö käsittää kiinteistöjärjestelmän ylläpitoon ja ohjattavien laitosten hallintoon liittyvän lainsäädännön.

Varsinaisista maanmittaus- ja kirjaamistehtävistä vastaavat ministeriön tulosohjauksessa Maanmittauslaitos maanmittausalan yleisviranomaisena ja Geodeettinen laitos kartastoalan tutkimuslaitoksena.

11.3.2010

Sivun alkuun