INSPIRE

INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY luo yleiset puitteet tiettyjen viranomaisten hallinnassa olevien paikkatietoaineistojen saatavuudelle ja käytölle Euroopassa. Direktiivin toimeenpano perustuu ns. kansallisten paikkatietoinfrastruktuurien yhteentoimivuuden vaiheittaiseen kehittämiseen. Direktiivin yhtenä keskeisenä tavoitteena on hajautetun ympäristöasioiden hoitoa tukevan seuranta- ja raportointijärjestelmien kehittäminen.

Direktiivi julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 25.4.2007 ja direktiivi tuli voimaan 15.5.2007. Direktiivi sisältää useita määräaikoja paikkatietoaineistojen ja -palveluiden kehittämistä varten.

Direktiivn toimeenpanoa varten on Suomessa säädetty laki paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009), joka tuli voimaan 17.6.2009. Lakia täydentävä asetus (725/2009) tuli voimaan 12.10.2009.


Vuoden 2009 seurantatietojen toimittaminen MMM:lle

Laki paikkatietoinftastruktuurista edellyttää, että paikkatietoa hallinnoiva viranomainen toimittaa aineistojen käyttöä koskevaa seurantatietoa MMM:lle. Seurantatiedon tuottamista on täsmennetty lisäksi komission seurantaa ja raportointia koskevassa päätöksessä.

Vuoden 2009 seurantatieto toimitetaan MMM.lle tukiorganisaationa toimivan Maanmittauslaitoksen julkaiseman verkkolomakkeiston avulla. Lomakkeisto on avoinna helmikuun loppuun saakka. Lisätietoja seurantatietojen toimittamisesta on saatavilla tukisivustolta.

Toimeenpanon tuki

INSPIRE-direktiiviin toimeenpanoon liittyvä tukitietous on kerätty sivustolle www.paikkatietoikkuna.fi ja pikaoppaaseen.

Lainsäädäntö

Laki paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) tuli voimaan 17.6.2009

Lakia täydentävä asetus paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009) tuli voimaan 12.10.2009, asetusta muutettiin joulukuussa 2009 muutamien organisaatiomuutosten takia.

Työryhmän raportti

INSPIRE-työryhmän loppuraportti.

INSPIRE-arbetsgruppens slutrapport.

Direktiivitekstit

Suomenkielinen direktiivi

Ruotsinkielinen direktiivi

Englanninkielinen direktiivi


Muu materiaali

10.2.2010

Sivun alkuun