Maaseudun kehittämisohjelmat 2000-2006

Maaseudun kehittämisen päälinjat ohjelmakaudella 2000-2006 olivat maa- ja metsätalouden vahvistaminen, maaseutualueiden kilpailukyvyn lisääminen, ympäristön hoito ja maaseutuperinnön säilyttäminen sekä maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen lisääminen. Ohjelmissa korostettiin paikallisen kehittämistyön merkitystä sekä kannustettiin yrittäjyyteen, yhteistyöhön ja uudenlaisten ratkaisujen etsimiseen.

Suomessa EU-osarahoitteisista maaseudun kehittämisohjelmista ohjelmakaudella 2000-2006 käytössä olivat horisontaalinen maaseudun kehittämisohjelma, Pohjois- ja Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelmat, alueellinen maaseudun kehittämisohjelma, (ALMA) ja yhteisöaloiteohjelma LEADER+.

Kansallisesti rahoitettavia ohjelmia olivat POMO+ sekä Etelä- ja Länsi-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ELMA vuodelle 2006. EU-osarahoitteisia ohjelmia olivat myös Tavoite 2 ja tavoite 3 ohjelmat, sekä yhteisöaloiteohjelmat EQUAL ja INTERREG.

Sivun alkuun