Paikalliset toimintaryhmät Suomen maaseudun kehittäjinä

Leader-ryhmät kaudella 2007-2013

Ohjelmakaudella 2000-2006 Leader- toimintatapaa toteutettiin koko Suomessa. Kaikkiaan 419 kunnan alueella toimi 58 paikallista toimintaryhmää. Toimintaryhmät saivat rahoituksensa viidestä eri ohjelmasta, mutta kaikkien ryhmien toimintaperiaatteet ja -säännöt olivat lähes samanlaiset kuin LEADER+ -ohjelmassa. EU osallistui toimintaryhmien rahoittamiseen LEADER+ ja tavoite 1- sekä alueellisen maaseudun kehittämis- (ALMA) ohjelmien kautta. Lisäksi Suomessa rahoitettiin kansallisin varoin POMO+ -ohjelmaa.

Mikä toimintaryhmä?

Suomessa paikallinen toimintaryhmä on rekisteröity yhdistys, joka kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Toimintaryhmät tarjoavat yleensä asukkaille vaikuttamiskanavan omiin elinoloihinsa ja maaseudun kehittämiseen. Yksittäiset asukkaat, alueen yhteisöt, yritykset ja järjestöt sekä alueen kunnat ovat yhdistyksen hallituksessa tasapuolisesti edustettuina. Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimimaan!

Käytännössä toimintaryhmät kehittävät oman alueensa maaseutua laatimalla kehittämissuunnitelman. Suunnitelma toteutetaan rahoittamalla sen mukaisia kehittämis- ja yrityshankkeita.

Lisäksi toimintaryhmä kouluttaa, tiedottaa, aktivoi ja auttaa avustuksen hakijoita ja hankkeiden toteuttajia hankkeiden valmistelussa, toteuttamisessa ja asioinnissa viranomaisten kanssa. Käytännön toiminnasta vastaa yhdistyksen hallitus ja yhdistyksen palveluksessa oleva henkilökunta.

Sivun alkuun