Tavoitteena elinvoimainen ja toimiva maaseutu

Maaseutupolitiikan tavoitteena Suomessa on taata elinvoimainen ja toimiva maaseutu. Tämä edellyttää asumisen, työn tekemisen ja yrittämisen edellytysten parantamista. Maaseudun tulee pysyä nykyistä vahvemmin alueellisessa ja kansallisessa kehittämisessä mukana.

Maaseutupolitiikkaa linjattaessa otetaan huomioon mm. alueellisuus, osaaminen, yhteistyö, ja verkostoituminen, kestävä kehitys sekä eri väestöryhmien tasavertaisten osallistumis- ja elinkeinomahdollisuuksien parantaminen. Viime aikoina on vahvistettu erityisesti maaseudun paikallista kehittämistä ja omatoimisuutta. Maaseudun kehittämistyössä tarvitaan EU:n maaseutu- ja rakennerahastopolitiikan rinnalle kansallisia linjauksia ja politiikkatoimia.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän sekä maa- ja metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön maaseutupoliittinen tavoite on elinvoimainen maaseutu ja toimivat maaseutuelinkeinot.

14.12.2011

Sivun alkuun