Ohjelmakausi 2007-2013

Ohjelmakaudelle 2007-2013 Suomeen on laadittu yksi kansallinen maaseudun kehittämisstrategia, jota toteuttavat Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmat.

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa Suomen maaseudun kehittämisstrategian sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Molemmat on valmisteltu laajoissa työryhmissä, ja kumpikin on valmisteluaikana ollut sekä lausuntokierroksella että julkisesti esillä yleisön kommentoitavana.

Käytettävissä olevat varat

Suomen käytettäväksi osoitetut maaseuturahaston varat ovat yhteensä 2 155 milj. euroa. Summa esitetään strategiassa jaettavaksi Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien kesken siten, että Manner-Suomen osuus on 2 137 milj. euroa.

Kansallinen rahoitusosuus voi sisältää valtion ja kuntien rahoitusta. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman julkisen rahoituksen alustava kokonaismäärä on 6 766 milj. euroa. Lisäksi yksityisen rahoituksen määräksi arvioidaan 1 133 milj. euroa, jolloin ohjelman kokonaiskustannukset ovat 7 899 milj. euroa.

Maaseutuverkosto

Suomeen on perustettu maaseutuverkosto Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijoille. Se kokoaa yhteen kaikki maaseudun kehittämistyöhön ja maaseudun kehittämisohjelmiin osallistuvat viranomaiset, järjestöt ja kansalaistoimijat.

Verkostoa koordinoi ministeriön maaseutuverkostoyksikkö, joka tuottaa maaseutuverkoston tarvitsemia palveluja. Verkostoyksikkö on vuoden 2014 alusta lähtien hallinnollisesti Maaseutuvirastossa ja sijaitsee Seinäjoella.

14.2.2014

Sivun alkuun