Maaseutututkimus kehittää maaseudun elinvoimaisuutta

Maaseutupolitiikassa maaseutu nähdään laajana kokonaisuutena - hyvänä asumisen, työnteon ja viihtymisen sekä arvokkaiden luontoresurssien tilana. Tätä pyritään tukemaan myös tutkimuksella.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR suunnittelee ja valmistelee valtakunnallisia tutkimus- ja kehittämishankkeita, joilla on maaseutupoliittista merkitystä. YTR:ssä toimii hankeryhmä, joka valmistelee hankkeita, pitää yhteyttä projekteihin sekä alueellisiin maaseuturyhmiin ja useisiin rahastoihin. Hankeryhmässä on edustettuna viisi hallinnonalaa. Se tekee suositukset hankkeiden rahoittamiseksi työ- ja elinkeinoministeriölle.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman valtakunnallisilla hankkeilla täydennetään alueilla tapahtuvaa kehittämistyötä, edistetään kehittämis- ja tutkimustyön verkostoitumista sekä valtioneuvoston maaseutupoliittisen erityisohjelman ehdotusten ja selonteon linjausten toteuttamista. Valtakunnallisilla hankkeilla tuetaan myös maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän sekä maaseutupoliittisten kokonaisohjelmien tavoitteiden toteuttamista.

Sivulta Maaseutupolitiikka.fi löytyy lisätietoja tutkimus- ja kehittämisvarojen hausta sekä rahoitetuista hankkeista.
Lisätietoja valtakunnalisista hankkeista löytyy Maaseutu.fi-sivustolla.

1.11.2012

Sivun alkuun