Yrittäjyys maaseudulla

Riskinotto, rohkeus ja kyky mukautua toimintaympäristön muutoksiin ovat valttia yrittäjyydessä niin kaupungissa kuin maaseudulla. Yrittäjän on mukauduttava ilmasto-olosuhteisiin, markkinoihin, teknologian kehitykseen ja sääntelyyn. Maaseudun yrittäjä on yrityksensä johtaja ja työntekijä samaan aikaan. Oma koti ja yritys ovat maaseudulla usein sama asia.

Suomen maaseudulla yritystoiminta on monimuotoista. Maatilojen uusiutumiskyky on synnyttänyt uudenlaista maaseutuyrittäjyyttä. Maatilat laajentavat perinteistä toimintaansa muille toimialoille. Maatilat monialaistuvat ja niistä on muodostunut pienyrityksiä. Muu yritystoiminta on muutakin kuin siirtymävaihe maa- ja metsätaloudesta yritystoimintaan – niitä voidaan harjoittaa yhdessä. Vuonna 2010 kolmannes Suomen 64 000 maatilasta ja puutarhayrityksestä oli monialayrityksiä.

Maaseudulla toimii pk-yrityksiä, jotka eivät ole kytköksissä maatilaan. Uudentyyppinen yrittäjäidentiteetti on nousemassa esiin. Pitkällä aikavälillä maaseudun menestyksen salaisuutena voi olla se, että yritykset toimivat entistä tiiviimmin yhteistyössä keskenään ja suhteessa asiakkaisiinsa. Suomen kaikista yrityksistä noin 43 % toimii maaseudulla.

28.3.2014

Sivun alkuun