Maatalous

Ajankohtaista

Maatalous muodostaa elintarviketalouden perustan Suomessa. Suurin osa kulutetuista elintarvikkeista on alkuperältään kotimaisia. Maatalous on merkittävä työllistäjä ja yhdessä muun elintarvikeketjun kanssa se työllistää suoraan tai välillisesti yli 300 000 suomalaista.

Keskeisiä maatalouden tuottamia tuotteita ovat mm. maito, liha, kananmunat, vilja ja peruna. Aiempaa enemmän on kuitenkin alettu kiinnittämään huomiota myös maaseutumaiseman säilymiseen ja ympäristöstä huolehtimiseen ns. maatalouden tuotteina.

Maatalouden tuloista suurin osa tulee tuotteiden myynnistä. Maailmankaupan ja sitä seuraavan maatalouspolitiikan muutosten myötä yhä suurempi osuus maatalouden tuloista muodostuu kuitenkin sekä EU:n yhteisen että kansallisen tukijärjestelmän mukaisista tuista. .

Sivun alkuun