Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto

Ruokaosasto käsittelee maataloutta, puutarhataloutta ja muita maaseutuelinkeinoja samoin kuin näiden toimintaedellytysten ja rakenteen kehittämistä koskevat asiat, ellei asia kuulu muulle osastolle. Lisäksi osasto käsittelee maaseutupoliittiset toimintalinjat ja Euroopan unionin (EU) alue- ja maaseudun kehittämistä koskevat ohjelmat ja yhteisöaloiteohjelmat sekä sovittaa yhteen ministeriön hallinnonalaa koskevat bio- ja geenitekniikkaa koskevat asiat.


Ruokaosaston yhteystiedot:

Postiosoite:
Maa- ja metsätalousministeriö
Ruokaosasto
PL 30
00023 VALTIONEUVOSTO

Käyntiosoite:
Mariankatu 23, 00170 Helsinki
Puhelinnumero: 09 - 160 01 (vaihde)
email: etunimi.sukunimi@mmm.fi


Avainhenkilöt:

osastopäällikkö Risto Artjoki, p. 0295 16 2286

johdon sihteeri Sirpa Lehtomäki p. 0295 16 2308Sivun alkuun