Yhteisen maatalouspolitiikan tukimuotoja täydennetään kansallisilla tuilla

Euroopan unionin maatalouspolitiikka kuuluu EU:n yksinomaiseen toimivaltaan. Yksittäisellä jäsenmaalla on mahdollisuus harjoittaa kansallista maatalouspolitiikkaa yhteisön säännösten antamissa rajoissa. Maatalouden tukijärjestelmän perustan muodostavat EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tukimuodot, joita ovat EU:n suorat tulotuet (tilatuki ja tuotantosidonnaiset tuet) sekä EU:n osittain rahoittamat luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki. Edellä mainittuja EU-tukia täydennetään kansallisilla tuilla.

Vuonna 2011 kansallinen tukijärjestelmä muodostuu kolmesta pääosasta, jotka ovat Etelä-Suomen kansallinen tuki, pohjoinen tuki ja luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa. Näiden tukien lisäksi maksetaan eräitä muita kansallisia tukia.

Tilatuki ja tuotantoon sidotut EU-tuet määräytyvät neuvoston ja komission asetusten määräämällä tavalla, eikä yksittäisellä jäsenmaalla ole pääsääntöisesti päätäntävaltaa asetusten soveltamisessa. Asetusten valmisteluvaiheessa Suomi pyrkii vaikuttamaan niihin siten, että ne ottaisivat huomioon Suomen maatalouden erityispiirteet. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä jäsenmaille kuitenkin jätettiin mahdollisuus päättää muun muassa valittavan tilatukijärjestelmän mallista ja käyttöönottovuodesta sekä tuotantosidonnaisista tuista asetuksen antamissa rajoissa.

Luonnonhaittakorvaus ja maatalouden ympäristötuki ovat niin sanottuja ohjelmaperusteisia tukia, jotka perustuvat Suomen esittämään ja komission hyväksymään ohjelmaan. Komissiolle tehtävät ohjelmaesitykset valmistellaan kansallisesti laajapohjaisissa työryhmissä. Neuvoston ja komission maaseudun kehittämistä koskevat asetukset antavat raamit ohjelmavalmistelulle.

Yhteisen maatalouspolitiikan tukimuotoja täydennetään kansallisilla tuilla. Vuonna 2011 tukijärjestelmä muodostuu kolmesta pääosasta, jotka ovat Etelä-Suomen kansallinen tuki, pohjoinen tuki ja luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa. Näiden tukien lisäksi maksetaan eräitä muita kansallisia tukia. Kansallisten tukien maksaminen edellyttää komission hyväksyntää. Komissiolle tehtävistä kansallisia tukia koskevista ohjelmaesityksistä neuvotellaan maataloustuottajien keskusjärjestöjen kanssa.

Komission kansallisia tukia koskevat päätökset määrittelevät kansallisen päätöksenteon rajat. Kansallisten tukien vuosittaisen valmistelun tavoitteena on sovittaa kansallisen tuen yksikkötuen tasot siten, että lopputulos on eri alueiden ja tuotantosuuntien kannalta mahdollisimman tasapuolinen ottaen huomioon tukijärjestelmäkokonaisuus, käytettävissä oleva kansallisen tuen määräraha sekä komission päätösten rajoitteet.

7.6.2011

Sivun alkuun