VIINI

Viinin tuotanto

Kansainvälisen viinijärjestö OIV:n keräämien tilastojen mukaan viiniköynnöksiä kasvatettiin vuonna 2012 noin 7,5 milj. hehtaarin alalla (sisältää viinin, tuoreet viinirypäleet ja rusinat). Samana vuonna viiniä tuotettiin maailmanlaajuisesti 258 milj. hehtolitraa. Kuluvana vuonna viinintuotannon ennustetaan kasvavan 281 milj. hehtolitraan.

Euroopan unionissa viiniköynnöksiä viljellään 3,4 milj. hehtaarin alalla. Vuonna 2012 kokonais- sato oli ennätysmäisen alhainen, alle 152 milj. hl. Komission lokakuussa 2013 laatiman ennusteen mukaan vuoden 2013 kokonaissato tulee olemaan 169 milj. hehtolitraa, josta noin 10 milj. hehtolitraa valmistetaan rypälemehuksi. Ennusteen mukaan eniten viiniä tuotetaan Italiassa (46,5 milj. hl), Ranskassa (44,5 milj. hl) ja Espanjassa (43 milj. hl).

Yhteisön ulkopuolisista maista viiniä tuotettiin vuonna 2012 eniten USA:ssa (20,5 milj. hl), Kiinassa 14,9 milj. hl sekä seuraavaksi eniten Australiassa (12,7 milj. hl), Chilessä (12,6 milj. hl), Argentiinassa (11,8 milj. hl) ja Etelä-Afrikassa (10 milj. hl). Kuluvana vuonna tuotannon ennustetaan lisääntyvän etenkin Argentiinassa (27 %) sekä Australiassa ja USA:ssa (7 %). Kuluvan vuoden ennusteessa ei ole mukana Kiinan lukuja.

Kulutus

Viiniä kulutettiin vuonna 2012 kaikkiaan 243 milj. hehtolitraa. Kuluttajalistan kymmenen kärjessä olivat: Ranska, USA, Italia, Saksa, Kiina, Iso-Britannia, Venäjä, Argentiina, Espanja ja Australia. Tänä vuonna kokonaiskulutuksen arvioidaan pysyvän samalla tasolla.

Kokonaiskulutus on viime vuosikymmeneen verrattuna laskenut etenkin perinteisissä EU:n tuottajamaissa. Keskimäärin viiniä juodaan noin 30 litraa/henkilö, kun kulutus oli kymmenen vuotta sitten 37,5 litraa/henkilö. Suomalaiset kuluttivat viiniä miltei 600 000 hl, mikä vastaa lähes 12 litraa/henkilö.

Vienti ja tuonti

OIV:n tilastojen mukaan viiniä kaupattiin vuonna 2012 maailmanlaajuisesti 98 milj. hehtolitraa 25,6 miljardin euron arvosta.

Euroopan unioni on maailman suurin viinin viejä ja samalla tärkein viinin tuoja. EU:n viinikaupasta suurin osa muodostuu yhteisön sisäisestä kaupasta. Vuonna 2012 yhteisön sisällä viiniä kaupattiin 50,7 milj. hl 10,5 miljardin euron arvosta. Yhteisön ulkopuolelle viiniä vietiin 22,5 milj. hl miltei 8,9 miljardin euron arvosta. Tärkein vientikohde oli USA, seuraavina Venäjä, Kiina, Sveitsi ja Japani. Yhteisöön tuotiin viinejä 13,6 milj. hl noin 2,5 miljardin euron arvosta. Suurimmat tuojamaat olivat Chile, Australia, E-Afrikka ja USA.

Tilastoja maailmanlaajuisesta viinin tuotannosta, kulutuksesta sekä tuonnista ja viennistä on saatavissa Kansainvälisen viinijärjestö OIV:n sivuilta osoitteessa: http://www.oiv.int/oiv/cms/index

Viinin yhteisen markkinajärjestelyn uudistaminen

Euroopan unionissa viinialaa säädellään markkinajärjestelyllä, joka sisältää muun muassa tuotantoa, tukitoimenpiteitä, valmistusmenetelmiä, tuotteiden merkintää, suojattuja alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä, kauppaa kolmansien maiden kanssa ja valvontaa koskevia määräyksiä. Viinin markkinajärjestely siirrettiin vuonna 2009 osaksi maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 alle.

Tänä vuonna hyväksytyn yhteisen markkinajärjestelyasetuksen N:o 1234/2007 uudistamisen yhteydessä myös viinialaa koskevia sääntöjä uudistettiin. Tärkein muutos koski istutusoikeusjärjestelmän jatkamista lupajärjestelmänä vuoden 2030 loppuun asti. Kansallisiin tukijärjestelmiin lisättiin tuki innovointiin. Lisäksi menekinedistämistoimenpiteitä laajennettiin koskemaan yhteisön sisällä kuluttajien informointia viinin vastuullisesta käytöstä sekä maantieteellisiä merkintöjä ja alkuperänimityksiä koskevasta yhteisön järjestelmästä.

Jo ennestään käytössä olleita tukitoimenpiteitä ovat rakenneuudistustoimenpiteet, investoinnit, satovakuutus, sivutuotteiden tislaus, rypäleiden poimiminen raakana sekä menekinedistäminen yhteisön ulkopuolella Vuosittain näihin toimenpiteisiin osoitetaan EU:n budjetista yli 1,2 miljardia euroa. Viime vuosina yli 40 % tukitoimenpiteistä on käytetty rakenneuudistustoimenpiteisiin.

11.11.2013

Sivun alkuun