Lainsäädäntö

EU:n maatalouspolitiikkaa koskevaa lainsäädäntöä on selostettu kohdassa EU-lainsäädäntö.

Maatalouden harjoittamista rajoittavat useat kansalliset lait. Niillä säädetään muun muassa eläinten pitämisestä, kasvintuotannosta ja elintarviketuotteiden käsittelystä. Näillä laeilla on pantu täytäntöön EU:n direktiivejä.

Lisäksi tukijärjestelmät perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön. Jos EU rahoittaa tukia, kansalliset lait ja asetukset täydentävät EU:n lainsäädäntöä.

Myös maataloushallinnon organisaatiosta ja viranomaisista, jotka toteuttava maatalouspolitiikkaa, säädetään kansallisilla laeilla.

Kansallisia lakeja täydentävät valtioneuvoston ja maa- ja metsätalousministeriön asetukset.

Kansallisia lakeja täydentää yleensä joko valtioneuvoston asetus tai maa- ja metsätalousministeriön asetus. Saman lain nojalla on voitu antaa useita asetuksia. Mitä vanhempi säädös on, sitä useammin sitä yleensä on muutettu.

Sivun alkuun