Maatalouden tuet

Tukijärjestelmä on kokonaisuus, joka muodostuu useasta eri komponentista. Viljelijällä on mahdollisuus hyödyntää useita erilaisia eläinperusteisia ja peltoalaan perustuvia tukimuotoja.

Tulotukien lisäksi viljelijällä on mahdollista saada investointitukea tilan kehittämiseen. Tukitasot vaihtelevat investoinnin kohteen mukaan. Nuorille viljelijöille maksetaan aloitustukea tilanpidon aloittamiseen.

Maaseutuvirasto Mavi vastaa maataloustukien maksatuksesta ja toimeenpanosta.

27.3.2014

Sivun alkuun