Maaseudun kehittämisen tuet

Maaseudun ja maatilojen kehittämiseen voi saada avustusta EU-osarahoitteisena tai kokonaan kansallisista varoista.

Lue lisää sivuston kohdasta Maaseudun kehittäminen sekä verkkosivustolla Maaseutu.fi.

Erilaisille maaseudun kehittämistuille on käytössä omat haku- ja maksulomakkeensa. Oppaita ja lomakkeita löytyy Maaseutuviraston sivuilta (www.mavi.fi).

5.5.2014

Sivun alkuun