Maatalouden rakennetuet

Teknologinen kehitys on mahdollistanut tilakoon jatkuvan kasvun niin peltohehtaareilla kuin eläinmäärillä mitattuna. Kun maatalouden rakennekehitys on myös kilpailijamaissa nopeaa ja kun pohjoiset luonnonolot ja pitkät etäisyydet rajoittavat Suomen maatalouden kilpailukykyä, tarvitaan edelleen erilaisia rakennepoliittisia toimia Suomen maataloustuotannon säilyttämiseksi nykyisellä tasollaan.


Maatalouden rakennetukitoimet kohdistuvat tuotannollisiin investointeihin, nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamisen helpottamiseen ja ikääntyneiden viljelijöiden tilanpidosta luopumiseen. Rakennetukea myönnettäessä otetaan huomioon ympäristönsuojelulliset ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset.


Maaseutuvirasto Mavi vastaa maatalouden rakennepolitiikan toimeenpanosta yhdessä ELY-keskusten kanssa.

Lisätietoja maatalouden investointi- ja aloitustuesta saa Maaseutuvirastosta (http://www.mavi.fi) ja maatalouden luopumistuesta Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta (www.mela.fi) tai Mela-asiamiehiltä.

5.5.2014

Sivun alkuun