Porotalous ja luontaiselinkeinot sekä koltat

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennekehitystä tukevia investointeja tuetaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain nojalla. Porotalouden harjoittajille myönnetään eläinkohtaista tukea maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla

Kolttien luontaiselinkeinojen harjoittamista ja asumista tuetaan kolttalain perusteella. Kolttalain puitteissa tuetaan myös kolttakulttuuriin liittyviä hankkeita ja kolttakylien asiainhoitoa.

15.5.2012

Sivun alkuun