Suomi on Euroopan metsäisin maa

Metsät peittävät yli 70 % Suomen maapinta-alasta. Metsäpinta-alan suhteellisella osuudella mitattuna Suomi on Euroopan metsäisin maa. Puuntuotantoon soveltuvaa metsämaata on 20,3 miljoonaa hehtaaria, josta yksityiset maanomistajat omistavat 61 %.

Metsien hakkuut ovat viime vuosikymmeninä olleet pienemmät kuin niiden kasvu, joten puuvaranto − noin 2 300 miljoonaa kuutiometriä − on kasvanut jatkuvasti. Suomen puuvarat ovat Venäjän, Ranskan, Ruotsin ja Saksan jälkeen Euroopan viidenneksi suurimmat.

Metsät ovat uusiutuva luonnonvara ja taloudellisen sekä henkisen hyvinvoinnin lähde. Metsät ovat olennainen osa Suomen luontoa ja sen monimuotoisuutta. Metsistämme on suojeltu tai rajoitetussa metsätalouskäytössä 2,9 miljoonaa hehtaaria, mikä on 13 % metsäalasta. Osuus on Euroopan maista korkein. Kestävästi käyttäen ja suojellen metsät säilyvät terveinä ja monimuotoisina myös tuleville sukupolville. Metsät ehkäisevät ilmastonmuutosta sitomalla hiiltä, mutta ilmaston muuttuminen aiheuttaa myös uusia riskejä metsille.

Metsäpolitiikan päämääränä on turvata metsien käyttöön perustuva hyvinvointi ja metsäluonnon monimuotoisuus. Metsäpolitiikan työkaluja ovat lainsäädäntö, julkinen rahoitus ja informaatio-ohjaus. Kestävällä metsätaloudella on useita ulottuvuuksia: taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Niiden yhteen sovittaminen on haaste, johon metsäpolitiikan on vastattava. Onnistumista voidaan arvioida kestävän metsätalouden kriteerien ja indikaattorien avulla.

Sivun alkuun