Metsäpolitiikan kulmakivet kansallisessa metsäohjelmassa

Päättynyt vuonna 2015. Katso Kansallinen metsästrategia.

Kansallinen metsäohjelma (KMO) 2015 sisältää metsäpolitiikan keskeiset linjaukset. Ohjelman toiminta-ajatuksen mukaisesti metsien kestävä hoito ja käyttö luo kasvavaa hyvinvointia. Ohjelman visio tähtää vuoteen 2020, jolloin metsäala on vastuullinen biotalouden edelläkävijä. Metsiin perustuvat elinkeinot ovat kilpailukykyisiä ja kannattavia ja metsäluonnon monimuotoisuus ja muut ympäristöhyödyt ovat vahvistuneet.

Suomessa noudatetaan Euroopan metsäministerikokouksessa (Wien 2003) sovittuja kansallisten metsäohjelmien eurooppalaisia periaatteita. Niiden mukaan kansalliset metsäohjelmat muodostavat osallistavan, kokonaisvaltaisen, sektorien välisen ja jatkuvasti kehittyvän kansallisen ja/tai paikallisen tason poliittisten linjausten suunnittelu-, toimeenpano-, seuranta- ja arviointiprosessin, joka parantaa metsien kestävän hoidon ja käytön edelleen kehittämistä ja edistää yleisesti kestävää kehitystä.

Kansallinen metsäohjelma 2015 on valmisteltu avoimessa prosessissa metsiin liittyvien ja metsistä kiinnostuneiden tahojen yhteistyönä. Ohjelma hyväksyttiin valtioneuvostossa 16. joulukuuta 2010.

Maa- ja metsätalousministeriö koordinoi kansallisen metsäohjelman toteutusta metsäneuvoston sekä sen sihteeristön ja työryhmien tukemana. Metsäneuvostossa ovat edustettuina eri hallinnonalat, elinkeinoelämä, kansalaisjärjestöt ja asiantuntijaorganisaatiot, joista kukin toteuttaa ohjelmaa omalta osaltaan.


Lisätietoja: KMO:n pääsihteeri Marja Kokkonen, puh. 040 524 6267, marja.kokkonen (at) mmm.fi

Päivitetty 3.5.2013

Sivun alkuun