Metsäpoliittinen selonteko valmistellaan vuonna 2013 (1.2.2013)

Maa- ja metsätalousministeriö laatii Kataisen hallitusohjelman mukaisesti eduskunnalle annettavan metsäpoliittisen selonteon. Selonteko on tarkoitus antaa vuodenvaihteessa 2013-2014 osallistavan valmisteluprosessin päätteeksi. Se tulee sisältämään ehdotuksen pitkän tähtäimen (2050) visiosta ja strategisista päämääristä metsien käytölle sekä linjauksen keskeisimmistä toimenpidekokonaisuuksista.

Uusia kannustimia talousmetsien luonnonhoitoon (15.10.2012)

KMO:n Ympäristöhyödyt-työryhmä järjesti 3.10.2012 Talousmetsien luonnonhoidon työpajan. Tilaisuuden tavoitteena oli kehittää talousmetsien luonnonhoidon toteuttamista niin luonnonhoitohankkeina kuin osana neuvonta-, metsäsuunnittelu- ja metsätaloustoimenpiteiden kokonaisuutta. Talousmetsien luonnonhoidon kehittäminen on työryhmässä priorisoitu yhdeksi tämän vuoden tärkeimmäksi toimenpiteeksi.

Lue koko juttu

Seminaarin alustukset

Ekosysteemipalveluiden käsite sujuvampaan käyttöön (20.12.2011)

KMO:n puitteissa järjestettiin 14.12. seminaari aiheesta ekosysteemipalvelut. Tilaisuuden tarkoitus oli selventää käsitteen merkitystä ja toisaalta konkretisoida sitä. Käsite on ollut paljon esillä vuosituhannen vaihteesta lähtien mm. monissa eri strategioissa. Myös KMO:n toimissa se on tärkeä työkalu...
Lue koko juttu

Seminaarin alustukset


Sivun alkuun