Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008−2016

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2016 eli METSO yhdistää metsien suojelun ja talouskäytön. Sen tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Ohjelmaa toteutetaan ekologisesti tehokkailla, vapaaehtoisilla ja kustannusvaikuttavilla keinoilla. Valtioneuvosto hyväksyi ohjelman maaliskuussa 2008 yhdessä Kansallinen metsäohjelma 2015:n kanssa.

METSO-ohjelmassa suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja sitä toteutetaan pysyvin ja määräaikaisin keinoin. Vapaaehtoisella suojelulla turvataan puuston rakennepiirteiltä edustavia ja lajistoltaan monimuotoisia metsäluonnon elinympäristöjä.

Maanomistaja saa neuvoa kohteensa monimuotoisuuden arvioinnissa oman alueensa metsäkeskuksesta, ympäristökeskuksesta tai metsäneuvonnan ammattilaisilta (metsänhoitoyhdistykset, metsäteollisuus, metsäpalveluyrittäjät). Alueelliset metsä- ja ympäristöviranomaiset tekevät päätöksen kohteen soveltuvuudesta ohjelmaan.Lue lisää METSO-ohjelman (2014 - 2025) omilta sivuilta osoitteessa www.metsonpolku.fi ja kokeiluvaiheesta sivuilta http://wwwb.mmm.fi/metso/

Lisätietoa:
Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, puh. 0295 16 2190 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Päivitetty 4.5.2011

Sivun alkuun