Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008−2016

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2014 - 2025 eli METSO yhdistää metsien suojelun ja talouskäytön. Sen tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Ohjelmaa toteutetaan ekologisesti tehokkailla, vapaaehtoisilla ja kustannusvaikuttavilla keinoilla. Valtioneuvosto hyväksyi ohjelman maaliskuussa 2008 yhdessä Kansallinen metsäohjelma 2015:n kanssa. Ohjelma jatkuu ainakin vuoteen 2025.

METSO-ohjelmassa suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja sitä toteutetaan pysyvin ja määräaikaisin keinoin. Vapaaehtoisella suojelulla turvataan puuston rakennepiirteiltä edustavia ja lajistoltaan monimuotoisia metsäluonnon elinympäristöjä.

Maanomistaja saa neuvoa kohteensa monimuotoisuuden arvioinnissa Suomen metsäkeskuksesta, paikallisesta ELY-keskuksesta tai metsäneuvonnan ammattilaisilta (metsänhoitoyhdistykset, metsäteollisuus, metsäpalveluyrittäjät). Alueelliset metsä- ja ympäristöviranomaiset tekevät päätöksen kohteen soveltuvuudesta ohjelmaan.Lue lisää METSO-ohjelman (2014 - 2025) omilta sivuilta osoitteessa www.metsonpolku.fi

Lisätietoa:
Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, puh. 0295 16 2190 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Päivitetty 13.8.2014

Sivun alkuun