Metsissä liikutaan, harrastetaan ja virkistytään

Suomen metsissä voi liikkua, marjastaa ja sienestää vapaasti. Tähän toimintaan ei tarvita lupia edes yksityismailla. Luonnon virkistyskäyttö perustuu perinteisiin jokamiehenoikeuksiin. Lainsäädännössä on annettu rajat sallitulle toiminnalle. Olennaista on, ettei jokamiehenoikeuksia käytettäessä aiheuteta vahinkoa tai häiriötä ympäristölle eikä ihmisille.

Kansallispuistot, erämaa-alueet ja retkeilyalueet tarjoavat luontomatkailijoille rauhallisen ympäristön sekä upeat maisemat. Kansallispuistoja on 37 ja niiden yhteispinta-ala on 9 789 neliökilometriä. Valtion retkeilyalueet ovat monipuolisia retkeilyyn ja muuhun luonnon virkistyskäyttöön tarkoitettuja alueita. Lapin laajat asumattomat erämaa-alueet tarjoavat vaativan vaellusympäristön kokeneimmille retkeilijöille.

Suomessa metsästäjien lukumäärä (300 000) on väkilukuun suhteutettuna Euroopan korkein. Virkistyskalastus on koko kansan harrastus. Melkein joka toinen suomalainen kalastaa jossain muodossa.

Päivitetty 24.7.2013

Sivun alkuun