Maatalouden rooli ympäristönsuojelussa on tärkeä

Helsinki 15.02.2010

Valtaosa suomalaisista pitää maaseudun ympäristöä puhtaana ja hyvin hoidettuna. Neljä viidestä katsoo, että maatalouden ansiosta maisemat pysyvät avoimina. Hieman yli puolet on sitä mieltä, että maatalous ylläpitää luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla monille eläin- ja kasvilajeille ainutlaatuisen elinympäristön. Useat näkevät maatalouden roolin tärkeänä: Maatalous tekee suomalaisen maiseman ja muistuttaa, mistä ruoka on peräisin.

Yli kolmasosan mielestä viljelijät ovat tehneet hyvää työtä vesien suojelemiseksi. Monet ovat huolestuneita vesien kuormittumisesta ja luonnon yksipuolistumisesta. Niityt, ahot ja maatalousympäristössä viihtyvät kottaraiset katoavat; ruiskukkia ja kissankelloja ei näy. Tulokset käyvät ilmi maa- ja metsätalousministeriön TNS Gallupilla vuodenvaihteessa teettämästä kyselystä.

Itämeri-huippukokouksessa 10.2. Suomi sitoutui panostamaan maatalouden ravinteiden suljettuun kiertoon. Lannoituksen aiheuttamat ravinnepäästöt ovat suuri tekijä vesistöjen kuormittumisessa. Ravinnekuormituksen vähentämiseksi on tehty töitä pitkään, mutta vaikutukset näkyvät viiveellä.

Maatalouden ympäristökuormitus on Suomessa vähentynyt selvästi enemmän kuin OECD- tai EU-maissa keskimäärin. Vuosina 1990–2004 ravinneylijäämät laskivat Suomessa typen osalta 42 ja fosforin osalta 65 prosenttia. Maatalouden ympäristötuki on muuttanut viljelykäytäntöjä ja lisännyt viljelijöiden ympäristötietoisuutta merkittävästi. Toimintaa jatketaan ja tehostetaan edelleen niin ministeriössä kuin käytännön tasolla.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013 tukee maatalouden ympäristönhoitoa ja maaseutuympäristön suojelua. Vuonna 2010 ohjelman erityisteemana on ympäristö. Ympäristöteemavuoden suojelijana toimii tasavallan presidentti Tarja Halonen.

Teemavuoden aikana jaetaan tietoa käytettävissä olevista keinoista sekä kerrotaan hankkeista ja esimerkeistä, joilla viljelijät ja muut maaseudun toimijat ovat parantaneet ympäristön tilaa. Ympäristökiertueella järjestetään 15 alueellista tilaisuutta vuoden 2010 aikana.

Teemavuoden avajaisseminaari järjestetään Tampere-talossa 18.2. Tilaisuuden ohjelma on saatavilla Maaseutu.fi-sivuston tapahtumakalenterista.

Aika: 18.2.2010 klo 10–15
Paikka: Tampere-talo, Rondo-sali, Yliopistonkatu 55, Tampere

Lisätiedot:
Neuvotteleva virkamies Tiina Malm, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 733 6223.
http://www.maaseutu.fi/fi/index.html
Avajaisten ohjelma ja ilmoittautuminen: http://www.maaseutu.fi/fi/index/kalenteri/CalendarEvents/ymparistoteema.html.stx

Sivun alkuun