Suomi kannattaa neonikotinoidien käyttörajoituksia − poikkeuslupia mahdollisesti riskinarviointien pohjalta

Helsinki 01.03.2013

Euroopan komission uusi esitys neonikotinoidien käytön rajoituksesta käsitellään EU-maiden virkamiehistä koostuvassa elintarvikeketjun ja eläinten terveyden pysyvässä komiteassa maaliskuun 14.-15. päivinä Brysselissä. Komissio on pyytänyt jäsenvaltioiden kommentit ehdotukseen maaliskuun 1. päivään mennessä.

Suomi kannattaa neonikotinoidien käytön rajoittamista EU-maissa. Saksa on esittänyt kompromissia, joka antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden myöntää poikkeuslupia, jos perusteellinen riskinarviointi ei osoita neonikotinoidien tietyntyyppisen käytön aiheuttavan riskejä mehiläisille. Suomi kannattaa Saksan ehdotusta ja haluaa jatkaa keskusteluja sen pohjalta.

Perusteellisissa riskinarvioinneissa otettaisiin huomioon sekä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n tekemä riskinarviointi että myös paikalliset olosuhteet. Riskinarvioinnissa selvitettäisiin, mikä merkitys neonikotinoidien mehiläisille aiheuttamaan vaaraan on viljeltävällä kasvilla, erilaisilla viljelytekniikoilla sekä kasvinsuojeluaineiden käyttömäärällä. MMM:n aiempi tiedote valottaa mm. kylvötekniikan eroja Suomessa ja Keski-Euroopassa.

Suomi katsoo, että arviointi olisi tärkeää tehdä meillä käytössä olevilla torjunta-ainemäärillä sekä ottaa huomioon viljelytekniikkamme, joka poikkeaa keskieurooppalaisesta. Saksan kompromissisehdotuksen mukaan jäsenmaissa toimivilla yrityksillä olisi kolme vuotta aikaa toimittaa EFSA:n listaamia tarvittavia tutkimuksia. Tämän jälkeen aineet arvioitaisiin uuden tiedon valossa.

Suomi esittää lisäksi teknisiä tarkistuksia komission ehdotuksen liitteenä olevaan listaan mehiläisiä kiinnostavista kasveista.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

maatalousylitarkastaja Tove Jern, p. 0295 16 2318

Sivun alkuun