Tietoa maa- ja metsätalousministeriön internetsivuista

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi uudistetut sivunsa kesäkuussa 2006.

Sivujen sisällöstä voi antaa palautetta ministeriön viestintäyksikölle osoitteella tiedotus@mmm.fi. Voit myös käyttää sivujen alapalkista avautuvaa palautelomaketta, valitsemasi sivun perusteella palaute ohjautuu asiaa käsittelevälle henkilölle. Jos haluat lähettää palautetta ministeriölle yleisesti, käytä sivujen yläpalkissa olevaa palautetoimintoa.

Tekniset suositukset

Sivut toimivat yleisistä selainohjelmistoista parhaiten Internet Explorer 5.0 ja Netscape 7 tai uudemmilla selainversioilla. Sivujen toteutuksessa on käytetty javascriptiä, jota selaimen on tuettava.

Sivuilla on julkaistu pdf-muotoisia dokumentteja, esimerkiksi ministeriön julkaisusarjojen julkaisuja, joiden lukemiseen tarvitset Adoben Acrobat Reader -lukuohjelman.

Haku

Navigaatiovalikon lisäksi voit hakea tarvitsemaasi tietoa pikahaun, tarkennetun sisältöhaun tai dynaamisen sivukartan avulla. Pikahaku hakee kirjoittamaasi merkkijonoa kaikilta sivuilta. Tarkennettu sisältöhaku -lomakkeella voit rajata hakua aihepiirin, ajan ja sivutyypin perusteella.

Sivujen tulostaminen

Sivujen sisältöosan ylälaidassa on tulosta-linkki, jonka avulla saat tulostettua sivun asiasisällön ilman sivun navigaatiota. Jos haluat tulostaa koko sivunäkymän navigaatioineen, voit käyttää selaimen tulosta-komentoa. Tällöin kannattaa kuitenkin valita vaakatulostussuunta.

Tekstikoko

Sivujen sisältöosan ylälaidassa on myös tekstin koko -linkki, jonka avulla voit suurentaa tai pienentää sivun tekstiä.

Sivuilla olevat linkit

Ministeriön sivuston sisäiset linkit aukeavat samaan selainikkunaan. Ulkopuoliset linkit avautuvat uuteen selainikkunaan.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistavaan aineistoon ovat tekijänoikeuslain (404/1961) ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti sisäasiainministeriöllä tai muulla asiakirjan yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla. Aineiston käyttöä koskevissa asioissa pyydetään ottamaan yhteys ministeriön viestintäyksikköön: tiedotus@mmm.fi tai p. (09) 160 52238.

Oikeudellinen varauma

Maa- ja metsätalousministeriön internetsivut pyritään pitämään ajantasaisina. Ministeriö ei kuitenkaan vastaa sisällön mahdollisten virheiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Maa- ja metsätalousministeriö ei ota myöskään vastuuta niistä ulkopuolisten tuottamista aineistoista, joihin ministeriön sivuilta on tehty linkki. Ministeriö ei vastaa myöskään tietoverkkojen käyttökatkoista tai muista teknisistä häiriöistä aiheutuvista vahingoista.

Sivujen tekninen toimittaja

Sivuston visuaalisesta totetutuksesta vastaa Ambientia Ltd ja teknisestä toteutuksesta Abako Media Oy sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike.

Sivun alkuun