Vesistöjä hoidetaan ja kunnostetaan luonnonmukaisesti

Vesistöjä hoidetaan ja kunnostetaan luonnonmukaisesti

Vesistöjen kunnostushankkeissa on tavoitteena edistää vesien monipuolista ja kestävää käyttöä, hyvän tilan saavuttamista sekä vähentää tulvimisesta, kuivuudesta tai muista epätavallisista vesioloista aiheutuvaa vaaraa ja haittoja. Vesistöjä kunnostetaan myös kalan kulun, kalakantojen luontaisen lisääntymisen ja kestävän kalastuksen mahdollisuuksien parantamiseksi sekä vesiluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Kunnostamisen tarvetta voi olla myös vanhojen hankkeiden tai rakenteiden aiheuttamien haittojen poistamiseksi. Hankkeissa on tärkeää paikallinen aktiivisuus ja sitoutuminen hankkeeseen. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus voi myöntää avustusta vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin.

Päivitetty 26.6.2015

Sivun alkuun