Lainsäädäntö

Näillä sivuilla kerrotaan maa- ja metsätalousministeriön toimialaa koskevista laeista, ministeriössä vireillä olevista säädöshankkeista sekä parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista.

Eduskunnan hyväksymän lainsäädännön ohella maa- ja metsätalousministeriö valmistelee ministerön toimialaan liittyviä valtioneuvoston ja ministeriön asetuksia.

Voimassa oleva maataloutta, elintarvikkeita, eläimiä ja terveyttä, kalastusta, riistanhoitoa ja poroja, maaseutua ja rakentamista, metsiä, maanmittausta ja paikkatietoja, vesivaroja sekä ympäristöä koskeva keskeinen lainsäädäntö on koottu sivuille aiheittain.

Maa- ja metsätalosministeriö ei vastaa lainsäädännön internetversiossa mahdollisesti olevien virheiden tai puutteiden aiheuttamista vahingoista. Osa säädöksistä on maa- ja metsätalousministeriön päivittämiä. Valtion säädöskokoelmassa ilmestyneet julkaisut on linkitetty Finlex tietokantaan, jonka kautta yksittäistietojen haku tapahtuu.


Sivun alkuun